Årsoppgjør

Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap, noter og årsberetning.

Årsoppgjøret fyller flere funksjoner: Det er ikke bare en lovpålagt rapportering, men også en gyllen anledning til å få et helhetlig beslutningsgrunnlag for strategiske valg.

123 Regnskap hjelper deg med alle små og store spørsmål og tidsfrister knyttet til de lovpålagte rapporteringskravene.

I tillegg hjelper vi deg med å løfte blikket, slik at du bedre kan nyttegjøre deg av informasjonen årsoppgjøret gir om din virksomhet. Våre medarbeidere har oppdatert kunnskap om rapporteringsregler, og veileder gjerne kundene om økonomiske disponeringer, aksjeutbytte og andre aktuelle spørsmål.

 

Vi bistår våre kunder med:

  • Årsregnskap og årsberetning
  • Næringsoppgave og ligningspapirer
  • Selvangivelse for næringsdrivende
  • Selvangivelse for privatpersoner
  • Skatteberegning og –planlegging

Gjennom et kvalitetssikret årsoppgjør, bidrar det til at beskatningen av din virksomhet blir korrekt, og sikrer at du ikke betaler mer skatt enn regelverket tilsier.