Skip to main content

Lønn

Lønn er omfattet av et krevende regelverk i stadig endring.

Vi tilbyr tjenester innen:

  • Lønnskjøringer
  • Reiseregninger og utlegg
  • Refusjon av sykepenger
  • Elektronisk innrapportering til Altinn
  • Banklister for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Rapporter og statistikker
  • Bistand med avtaler knyttet til opprettelse og avslutning av arbeidsforhold

Ved å outsource hele eller deler av lønnsprosessen kan vi dekke dine behov. Dermed får du frigjort tid og økonomiske ressurser til din kjernevirksomhet.

Vi tilbyr fleksible avtaler, som kan endres i takt med din virksomhets behov.