Skip to main content

Rådgivning

Erfarne rådgivere hjelper deg å løfte blikket og se mulighetene.

123 Regnskap gir gode råd om bedriftsutvikling, strategisk kommunikasjon, markedsanalyse og økonomi.

Økonomirådgivning

Bruker du ressursene dine best mulig? Vi hjelper deg å løfte blikket, slik at du får oversikt over nye muligheter, potensielle kostnadskutt og andre endringer som kan gi din virksomhet en sunnere drift. Våre økonomirådgivere har kompetanse og bransjeinnsikt til å gå gjennom ditt foretaks økonomi og foreslå konkrete og gjennomførbare tiltak.

Bedriftsrådgivning

Våre dyktige rådgivere hjelper deg å forenkle og forbedre din arbeidshverdag. Vår styrke ligger i den helhetlige tilnærmingen, kombinert med relevant kompetanse og erfaring. Det er dette som gjør oss til nyttige sparringspartnere for strategiske spørsmål.